Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Тулаанч загасны дайралт! Үхлийн төмөр гүүрийг дав