Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Лүффиг хамгаал! Зоро, Лау нарын сэлмийн арга
  • Ganbat · -3 оноо · 2022-07-31
    Энэ анги дээр Зоро хааны хакины хуяглалтыг санамсаргүйгээр хальт буюу 50% ашигласан төдий. Ирэх жил Кинг-ийг ялахын тулд Хааны хакины хуяглалтаа 100% ашиглах болно.