Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Дайсан уу, нөхөр үү? Лүффи Ямато хоёр!