Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Халз тулаан эхэллээ! Лүффи Катакүригийн эсрэг