Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Баяртай, Кэнширо! Баяртай, Хокуто Шинкэн!