Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Төгсгөлийн бүлэг: Сүүлийн гурван анги! Энэ бол Хокуто овгийн 2,000 жилийн түүх!