Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Хамгийн хүчирхэг үхлийн бурхан! Багш шавь нарын хүчтэй тулаан!