Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Цуглаан! Шинобигийн нэгдсэн арми