Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Конохагийн түүх Сасүкэгийн сарвууны толь бичиг