Үзэхийн тулд нэвтэрнэ үү
Конохагийн түүх Нарутогийн өшөө авалтын сургууль