Дороро

Үймээн самуун дайн тулааны эрин үе. Эрх мэдэлт самурай өөрийн хүүгээ золин 48 чөтгөртэй хэлэлцээр хийн эрх мэдэл, хүч чадалд хүрнэ. Азаар амьд гарах бяцхан амь замын хүнд аврагдан өсөж томрох бөгөөд, төд удалгүй чөтгөрүүдтэй тулалдан өөрийн биеийн хэсгийг хэсэг хэсгээр буцаан авах юм. Өөрийн энэхүү аялалдаа бяцхан залилагчтай зам нийлэн цааш үргэлжилсээр эцсийн бүлэгт эцэгтэйгээ нүүр тулна.

Гарч эхэлсэн: 2019

Ангийн тоо: 24

Төрөл: Драм, Түүхэн, Самурай