Япон живсэн нь: 2020

Өдөр тутмын эгэл жирийн, завгүй амьдралаараа энх тунх амьдарч ирсэн Мүтоогийн гэр бүл Японд болж буй сүйрлийн газар хөдлөлтийн улмаас үхэл амьдралын зааг дээр амьд үлдэхийн тулд байгалийн харгис сорилтой тулах болно.

Гарч эхэлсэн: 2020

Ангийн тоо: 10