Далайн хүүхдүүд

Бид хаанаас ирсэн бэ? Бид хэн бэ? Бид хааш одож байна вэ? - Гоген Дээрх асуултад хариулах гэсэн бас нэгэн өнцгийг энд дүрслэн харуулсан гэхэд буруудахгүй байх. Далайгаас ирсэн үзэсгэлэнт хөвгүүд, тэдэнтэй учирсан охин. Нэгэн зуны явдал. Далай. Сансар. Ертөнц хийгээд хүн...

Гарч эхэлсэн: 2019

  • Одоогоор Кино байхгүй байна