Наруто: Хуй салхины домог

Шар үстэй бацааны тухай түүх

Гарч эхэлсэн: 2007

Ангийн тоо: 500