Тэкконкинкрийт

Хар Цагаан хоёр бол Эрдэнэс хотоор тэнэж, замд нь саад болсон хулигаан якуза нарыг зоддог өнчин хүүхдүүд. Эрдэнэс хотыг зугаа цэнгэлийн хот болгох зорилготой гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хамгийн том дайсан нь тэр хоёр хүүхэд юм. Хөнөөлт Хар хотоо хамгаалахын зэрэгцээ зөөлөн Цагаан Харыг харанхуйгаас аврахыг хичээнэ.

Гарч эхэлсэн: 2006

  • Одоогоор Кино байхгүй байна