Луут Бөмбөлөг

Сон Гоку бол ойд ганцаараа амьдардаг хөвгүүн. Харин Булма бол долоон нууцлаг бөмбөлгийг цуглуулж хүслээ биелүүлэхээр яваа охин. Тэр хоёрын санамсаргүй учрал энэхүү түүхийн эхлэл болно...

Ангил нэр: Dragon Ball

Гарч эхэлсэн: 1986

Ангийн тоо: 153

  • Одоогоор Кино байхгүй байна