Чиний нэр.

Мияамизү Мицүха бол хөдөө бөглүү тосгонд амьдардаг ахлах сургуулийн сурагч охин. Харин Таки бол Токиод амьдардаг ахлах сургуулийн сурагч хөвгүүн. Нэг л өглөө тэд сэрэхэд Мицүхагийн биед Таки, харин Такигийн биед Мицүха орж солигдсон байлаа...

Гарч эхэлсэн: 2016