Аниргүй дуу хоолой

Бага ангийн сурагч Ишида Шояа дэггүй хүүхэд. Түүний ангид Нишимия Шоко гэх дүлий охин шилжиж орно. Шояа болон ангийнхан нь нийлж тэр охиныг дээрэлхэн улмаар өөр сургууль руу шилжихэд хүргэнэ. Болсон явдлыг Шокогийн ээж мэдэн сургуулийн захиргаанд мэдэгдэв. Бүх хэргийг ангийнхан нь Шояад тохон түүнийг буруутгаж, гадуурхаж эхлэв. Ахлах ангид орсон ч Шояа болсон явдалд өөрийгөө буруутган бусад хүмүүстэй харьцахдаа тааруухан нэгэн болов. Улмаар Шояа Шокотай уулзаж уучлалт гуйхаар зориглон очив...

Гарч эхэлсэн: 2016

  • Одоогоор Кино байхгүй байна