Харь нутагтны сэлэм

Зуун жилд ганц л төрдөг зөгнөлийн хүүхдийн цусаар мөнхийн бэлдмэл гарган авдаг ажээ. Үүнийг сонссон Мингийн эзэн хаан тэрхүү хүүг олуулахаар албатуудаа Япон руу илгээнэ. Тэр хүү бол Котароо юм. Тэрээр нохойтойгоо зугтааж явахдаа нэгэн харь нутгийн хүнийг хөлслөх болсноор үйл явдал өрнөнө.

Гарч эхэлсэн: 2007

  • Одоогоор Кино байхгүй байна