Цаг хугацаагаар аялагч охин

Цаг хугацаагаар аялах чадвар... Энэ чадварыг хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө эсвэл хувийн ашиг сонирхлоор ч ашиглаж болох юм. Хувь заяагаар зурагдсан нэгэн үйл явдлын дараа энгийн нэгэн ахлах сургуулийн сурагч Конно Макото цаг хугацаагаар шилжих чадвартай болох нь тэр. Макото уг чадвараараа өнгөрсөн рүү буцан очиж өөрийн амьдралыг илүү амар болгож энэ нь түүнд хөгжилтэй байлаа. Гэвч өнгөрснийг өөрчилсний хариуд Макото ноцтой үр дагавартай тулгарахаас өөр аргагүй болох ажээ.

Гарч эхэлсэн: 2006

  • Одоогоор Кино байхгүй байна