Долоон бурхны нударга

199X онд цөмийн дайн дэгдэж, дэлхий цөмийн бөмбөгийн дөлөнд залгиулав. Далайн ус ширгэж, эх газар орвонгоороо эргэсэн авч хүн төрөлхтөн устаагүй аж. Гэвч хүчтэй нь хүчгүйгээ дарласан цөвүүн цаг ирэх нь тэр.

Гарч эхэлсэн: 1984

Ангийн тоо: 109

  • ТЭРГҮҮН БҮЛЭГ (001-022)
  • ДЭД БҮЛЭГ (023-057)
  • ГУТГААР БҮЛЭГ (058-082)
  • ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ (083-109)
  • ТАВДУГААР БҮЛЭГ (110-152)
 • Одоогоор Кино байхгүй байна