Оддыг хөөх хүүхдүүд

Асүна аавынхаа үлдээсэн талстан радиогоор нууцлаг аялгууг сонсдог байлаа. Гэтэл тэрээр тэрхүү аялгуу нь газрын гүнээс гардаг болохыг хараахан мэдээгүй байсан юм. Харин газрын гүн рүү орох хаалганы түлхүүр нь...

Гарч эхэлсэн: 2011

  • Одоогоор Кино байхгүй байна