Ангууч х Ангууч

Багад нь өөрийг нь орхиж Ангуучийн ажил хийхээр явсан эцгээ хайхаар Гон хүү аян замд гарна. Тэрээр эцэгтэйгээ адил Ангууч болохыг зорих бөгөөд Ангуучийн шалгалтаа өгөх явцад олон найзуудтай болж тэдний адал явдал үргэлжилнэ.

Гарч эхэлсэн: 2011

Ангийн тоо: 148

Төрөл: Адал явдалт, Тулаан, Шоонэн, Онцгой хүч