Бид үхдэл болсон

Хёосан ахлах сургуульд зомбины вирус тархсанаар сурагчид гарах гарцгүй болов. Вирусийн голомт болж зомбигоор дүүрсэн сургуулиас сурагчид амь өрсөн гарах эсвэл тэдний нэг болох гэсэн сонголттой тулгарлаа.

Ангил нэр: All of Us Are Dead

Гарч эхэлсэн: 2022

Ангийн тоо: 12

Төрөл: Цус нөжтэй, Аймшгийн, Солонгос, Зомби