Аватар: Сүүлчийн агаарын шидтэн

Усны овог, Газрын хаант улс, Галын улс болон Агаарын нүүдэлчдийн хоорондох тэнцвэрийг Аватар хадгалдаг байв. Гэвч галын улс дайрснаар энэ бүгд өөрчлөгдсөн юм.

Ангил нэр: Avatar: The Last Airbender

Гарч эхэлсэн: 2005

Ангийн тоо: 61

Төрөл: Адал явдалт, Инээдмийн, Тулаан, Онцгой хүч, Анимейшн

    • 1-р боть: Ус (1-20)
    • 2-р боть: Газар (21-40)
    • 3-р боть: Гал (41-61)
  • Одоогоор Кино байхгүй байна