Дөлгөөн тэнгис

Орхигдсон Палхэ станцаас үл мэдэгдэх дээжийг 24 цагийн дотор шилжүүлж авахаар сансрын багийнхан сар луу ниснэ. Тус даалгавар нь маш нууц бөгөөд учир битүүлэг зүйлс тэднийг хүлээж байлаа.

Ангил нэр: The Silent Sea

Гарч эхэлсэн: 2021

Ангийн тоо: 8

Төрөл: Учир битүүлэг, Шинжлэх ухааны уран зөгнөлт, Түгшүүр