Там

Хүмүүсийн үхэх өдөр цагийг тэнгэрийн элч нар зөгнөн хэлж өгнө. Харин тухайн хугацаа нь болоход тамын арслангууд нүгэлт хүмүүсийг гэсгээхээр там руу авч одно. Уг үйл явдал нэгэнт олны дунд нотолгоотой тархсанаар шашны байгууллагууд хүчээ авах нь тэр ээ.

Ангил нэр: Hellbound

Гарч эхэлсэн: 2021

Ангийн тоо: 6

Төрөл: Драм, Уран зөгнөлт, Түгшүүр