Цаг хугацааны төлөөлөгч

Гэрэл зураг гэдэг хүний амьдралын торгон мөчийг нэгэн агшинд буулгаж, зогсошгүй цаг хугацааны түүхэн гэрч болж үлддэг. Цаг хугацаа гэдэг давагдашгүй хүчин зүйлийн эсрэг хүн гэдэг дэндүү мөхөс. Бидний хийсэн үйлдэл бүр тодорхой үр дагаврыг дагуулдаг. "Тэр үед тэгчихсэн бол" гэж тухайн үйлдлээ өөрчилснөөрөө ямар үр дагаварт хүрэхээ мэдэхгүй хэрнээ гэмшин суух нь байдаг. Өнгөрснийг өөрчлөх нь өөрөө асар том хяналтаас гарч мэдэх үр дагавартай. Гаднаа гэрэл зургийн студи боловч дотроо гэрэл зургаар дамжин, авсан тухайн агшнаас хойш 12 цагийн дотор аялах чадвараараа хүмүүст мэдээлэл олж өгөх ажил хийдэг Чяо Линь, Лү Гуан нар нэгэн ажил дээр хийсэн өчүүхэн алдаа цуврал аллагатай холбогдож, өнгөрснийг өөрчилснөөр төсөөлөхийн аргагүй том зүйлтэй холбогдсоноо ухаарна.

Гарч эхэлсэн: 2021

Ангийн тоо: 11

Төрөл: Адал явдалт, Учир битүүлэг, Сэйнэн, Онцгой хүч