Хэйкэгийн түүх

Уг анимэд аяны хөгжимчний хувиар амьдарч ирсэн бяцхан Бивагийн өнцгөөс дайны цаг үеийг өгүүлнэ. Бивагийн нэг нүд нь өөр өнгөтэй бөгөөд түүгээрээ ирээдүйг харах чадвартай ажээ. Тэрбээр Тайра овгийн тэргүүн Шигэморитой уулзан овгийнх нь сүйрлийг харснаа хэлдэг. Харин Шигэмори түүнээс хэрхэн учирч болох ирээдүйгээс гэтэлгэж болохыг гуйна.

Ангил нэр: Heike Monogatari

Гарч эхэлсэн: 2021

Төрөл: Адал явдалт, Түүхэн, Онцгой хүч