Оддын дайн: Төсөөлөл

Японы 7 анимэ студи алдарт Оддын дайн киногоор сэдэвлэн хийсэн, анги бүр нь өөр түүх өгүүлэх түүвэр зохиолиос бүрдэх анимэ.

Гарч эхэлсэн: 2021

Ангийн тоо: 9

Төрөл: Тулаан, Цэргийн, Сансар огторгуй