Ясүкэ

Аюулд орсон тосгон, нууцлаг хүүхэд, хоорондоо тэмцэлдэх ноёд язгууртнууд хийгээд Японы анхны африк гаралтай самурайн талаар хүлээн авч үзээрэй.

Гарч эхэлсэн: 2021

Ангийн тоо: 6

Төрөл: Тулаан, Самурай, Онцгой хүч