Өнө мөнхийн чамдаа

Газар дэлхийд илгээгдсэн нууцат рилү оюун ухаан, өөрийн шинж төрх үгүй хэдий ч хэлбэрээ өөрчлөх онцгой чадвартай юм. Эхэндээ чулуу байснаа чонын төрхтэй болсон тэр зүйл цас мөсөөр хучигдсан цагаан жавартай тундрын нэгэн хүүтэй таарав. Хүүгийн таван жилийн урьд өмнийн диваажинг зорин одсон ах дүү нар эргэж ирсэнгүй ажээ. Цор ганцаар үлдсэн хүү диваажингийн эрэлд, "тэр зүйл" таньж мэдэхүйн эрэлд хамтдаа гарах нь тэр.

Гарч эхэлсэн: 2021

Ангийн тоо: 20

Төрөл: Адал явдалт, Драм, Шоонэн, Онцгой хүч