Үхэгсдийн ахлах сургууль

Нууцлагдмал үхлийн аюултай тахал дэлхий даяар хурдацтай тархсанаас болж ихэнх хүмүүс зомби болон хувирчээ. Японд хэсэг ахлах сургуулийн сурагчид сургууль руу нь дайрсан зомбинуудтай тэмцэн тахлын шалтгааныг илрүүлэх гэж оролдоно.

Гарч эхэлсэн: 2010

Ангийн тоо: 12