Довтолгоо! Үлэмж биетэн дунд сургууль

Гарч эхэлсэн: 2015

Ангийн тоо: 12

Төрөл: Инээдмийн, Шоонэн, Элэглэх, Сургуулийн амьдрал