Осомацу-сан

Мацуно гэр бүлийн ах дүү зургаан ихрүүдийн нас 20 гарсан ч залхуу хойрго зан, ажил хийх зорилгогүйн улмаас нийгмийн хог шаар болж амьдрах замыг сонгоно. Найз охинтой болж, нийгэмд өөрийн байр сууриа эзэлж бусдын жишгээр амьдрах гэсэн ах дүү зургаагийн хөгжилтэй түүх.

Гарч эхэлсэн: 2015

Ангийн тоо: 75

Төрөл: Инээдмийн, Элэглэх