Уан Пийс

Энэ ертөнцийн бүхнийг өөрийн болгосон далайн дээрэмчний хаан Голд Рожер цаазлуулахаасаа өмнө хэлсэн сүүлийн үг хүмүүсийг далай руу хөтлөх болжээ. "Миний эрдэнэс үү? Хүсэж байвал авч болно. Хайж ол! Би тэр газар бүхнийг орхисон!"

Гарч эхэлсэн: 1999

Ангийн тоо: 1000+

Төрөл: Адал явдалт, Тулаан, Шоонэн, Онцгой хүч