Штайнс;Гэйт - 9-р анги

Хаосын онолын хоосон тэнцэл

Үгсийн тайлбар

#1: Косплэй - Зохиомол дүрүүдийг дууриан хувцаслах нэгэн төрлийн үзүүлбэр.

#2: Биетээр цаг хугацаанд аялах - Цаг хугацаанд физик хэлбэрээр буюу өөрийн биеэр аялах онолыг илэрхийлнэ. Үр дүнд нь тухайн ертөнцийн шугамаас ор мөргүй арчигдаж, өөр ертөнцийн шугамд шилжинэ.

#3: Эрвээхийн нөлөө - Өчүүхэн жижиг өөрчлөлт урт хугацаанд асар том үр дагаварт хүргэж болно. Эрвээхийн далавчны дэвэлт яван явсаар асар том шуурга үүсгэж болзошгүй.

#4: Нагано - Токиогоос 250 орчим километрийн зайд байрлах хот.

Бусад ангиуд