Штайнс;Гэйт - 8-р анги

Хаосын онолын хийсвэр тэнцэл

Үгсийн тайлбар

#1: Рийдинг Штайнэр - Ертөнцийн шугам өөрчлөгдсөн байлаа ч өмнөх бүх ертөнцийн шугамын дурсамжуудаа хадгалж үлдэх хүч чадал. Зөвхөн Окабэ л ийм хүчтэй. Ямар нэг байдлаар өнгөрсөн өөрчлөгдөж ертөнцийн шугам солигдсон тохиолдолд л идэвхэжнэ.

#2: Кирари-чан - "Рай-нет Какерү" гэх зохиомол анимэний гол дүр болох Какерүгийн найз охин.

#3: Доки-Дэнпа - Бодол удирддаг цахилгаан соронзон долгион байдаг гэх олон нийтийн дунд тархсан цуу яриа. Шуугиан тарьсан гэмт хэргээс үүдэлтэй боловч одоо бол анимэ, манга, форум зэрэгт л хэрэглэгддэг.

Бусад ангиуд