Штайнс;Гэйт - 7-р анги

Хазайлтын цэг

Үгсийн тайлбар

#1: Селеб 17 - Окарины Күрисүд өгсөн олон хочны нэг. Эцэг эхийнхээ мөнгөөр зочид буудалд амьдардагтай нь холбоотой.

#2: Свийтс (Варай) - スイーツ (笑) Учир шалтгаангүйгээр моод дагадаг эмэгтэйчүүдийг ерөнхийд нь нэрлэх хэллэг. Гэрэлт хуруугийн мэйлийг хараад Дарү ингэж хэлдэг.

#3: Цүндэрэ - Шууд утгаараа "Хүйтэн, халуун" гэсэн үг. Хэн нэгэнд өөрийгөө илэрхийлэхдээ наанаа хөндий хүйтэн(Цүн) загнах боловч цаанаа дотно дулаанаар(Дэрэ) ханддаг зан чанартай хүмүүсийг нэрлэх үг.

Бусад ангиуд