Штайнс;Гэйт - 22-р анги

Тайлал үргэлжилсээр

Үгсийн тайлбар

#1: Харьцангуйн онол - Алберт Эйнштайны хамгийн алдартай онол. E=mc^2 (E: Энерги m: Масс c: Гэрлийн хурд)

Тэрээр энэхүү онолоо тайбарласан хөгжилтэй нэгэн тайлбар байдаг. "Халуун пийшин дээр гараа нэг хором тавь, бүхэл бүтэн нэг цаг өнгөрсөн мэт урт удаан санагдана. Харин сайхан бүсгүйтэй нэг цаг хөгжилтэй яриа дэлгэн суу, дөнгөж нэгээхэн хором өнгөрсөн мэт санагдах болно."

Уг цувралын нэр эйнШтайнс;Гэйт буюу Эйнштайны хаалга гэсэн утгатай байж магадгүй гэсэн таамаг бий.

#2: Верданди ажиллагаа - Норсын домгоор орчин цагийг захирагч дарь эх. Бүх Ди-Мэйлүүдийг буцааж анхны ертөнцийн шугамд, жинхэнэ орчин цагт очих ажиллагаа.

#3: Рагнарок - Норсын домог ёсоор эмгэнэлт ирээдүй, ертөнцийн төгсгөл

Бусад ангиуд