Штайнс;Гэйт - 21-р анги

Парадоксын тайлал

Үгсийн тайлбар

#1: Гэнбү, Сүзакү, Сэйрү, Бяакко - Final fantasy - Type 0 тоглоом дээр гардаг дөрвөн гол үндэстэн.

#2: Обон - Өвөг дээдсийнхээ дурсгалийг хүндэтгэдэг буддизмын ёс заншил

Бусад ангиуд