Штайнс;Гэйт - 18-р анги

Хос хүйс

Үгсийн тайлбар

#1: Валкириа ажиллагаа - Норсын домог ёсоор тулаанд эрсдэх дайчдыг шийдэж, амь эрсдсэн дайчдаас сонгон Валхаллад хүргэж өгдөг дагинас.

#2: Акихабарагаас Үэно - Ойролцоогоор 1,200 метр. Эргэж буцаж алхахад ойролцоогоор 30-40 минут.

#3: 29298318312929831831... Пэйжирийн текст хэлбэр рүү хөрвүүлбэл
"やさい やさい にく にく やさい やさい" --> ногоо, ногоо, мах, мах, ногоо, ногоо
1987 онд Японд гарч байсан соүсны рекламны үг. Дэлгэрэнгүй нь цуврал дээр тайлбарлагдана.
*http://www.youtube.com/watch?v=NpL4tNISWQE

Бусад ангиуд