Штайнс;Гэйт - 15-р анги

Дундын гээгдсэн үхэл

Үгсийн тайлбар

#1: Дөрөв дэхь хэмжээс - 3н хэмжээс нь урт, өргөн, өндөр. Харьцангуйн онолоор уг гурван хэмжүүрт дөрөв дэх хэмжүүр болох цаг хугацааг нэмснээр "Орон цаг" гэх дөрвөн хэмжээст орон зай үүсдэг.

#2: Босогчдын бүлгэм - Альфа ертөнцийн зурвасын Сүзүхагийн ирсэн цаг үед Дистопиаг эсэргүүцэн тэмцэгчдийн бүлгэм.

#3: "Күригохан то Камэхамэха" - Макисэ Күрисүгийн @channel дээр хэрэглэдэг нууц нэр. Dragon Ball анимэнээс санаа авсан.

#4: Сэрүга - Уламжлалт аргаар анимэ хийхэд хэрэглэдэг калькан цаасан дээр зурагдсан эх хувилбар

Бусад ангиуд