Штайнс;Гэйт - 12-р анги

Эцсийн зурвасын сургаал

Үгсийн тайлбар

#1: Фүтон = Хөнжил + Гудас + Дэр
#2: Хайдеггер - Германы алдартай философич.
"Time is not a thing, thus nothing which is, and yet it remains constant in its passing away without being something temporal like the beings in time"
"Цаг хугацаа гээч нь тодорхой нэг зүйл биш, тиймээс юу ч биш. Тийм атлаа өөрөөр нь дамжин өнгөрөх түрхэн зуурын зүйлсийн дунд хэзээд хувиршгүй тогтмол хэвээр үлдэж чаддаг."
- Мартин Хэйдэггер -

Бусад ангиуд