Штайнс;Гэйт - 11-р анги

Тохиолын хязгаарын сургаал

Үгсийн тайлбар

#1: Лугшилтын дохио - Тархины эсүүдэд хадгалагддаг цахилгаан долгион мэдээлэл.

#2: Вэрданди - Норсын домгоор орчин цагийг захирагч дарь эх.

#3: Комима - Комик Маркет гэдгийн товчлол. Жилд хоёр удаа болдог манга худалдах цугларалт.

#4: "Нүрүпо" > "Га!" - @channel дээр өргөн хэрэглэгддэг мэндчилгээ. "Нүрүпо" гэвэл "га" гэж хариулна.
Нүрүпо 「ぬるぽ」- Java хэлний "Null Point Exception"-ий товчлол.
Га 「ガッ」 - Алхаар цохих үед гарах чимээ. (http://ja.wikipedia.org/wiki/ぬるぽ)
Күрисү "Га" гэх хариултыг мэдэж байна гэдэг нь түүнийг архаг форумчин гэдгийг нотолно. Англи болон Герман хэлний албан ёсны орчуулгуудад тухайн улсуудын форумд өргөн ашиглагддаг хэллэгүүдийг авч ашигласан байсан.
Англи --> Lurk... Moar
Герман --> All your bases are... Belong to us.
*Илэрхийлэх утгууд нь тэс өөр боловч нийтлэг шинж нь бүгд өргөн хэрэглэгддэг форумын хэллэгүүд.

#5: Акибао - Дэлгүүрийн нэр

Бусад ангиуд