ЖоЖогийн хачирхалтай адал явдлууд: Алмааз Хагаршгүй - Тусгай анги

Кишибэ Роханы талаарх яриа #9: Гүйсэн нь