Тэнгэр өрөмдөгч Гүррэн Лаганн - Тусгай анги

Gurren Lagann [SP04] Parallel Works - 02