Тэнгэр өрөмдөгч Гүррэн Лаганн - Тусгай анги

Gurren Lagann [SP09] Yoko Goes to GAINAX - Study Animation at GAINAX