Тэнгэр өрөмдөгч Гүррэн Лаганн - Тусгай анги

Gurren Lagann [SP06] Gunmen Symphonia