Тэнгэр өрөмдөгч Гүррэн Лаганн - Тусгай анги

Gurren Lagann [SP08] Sanzgen 3D Video Collection